Thủ tướng Iceland giữ bình tĩnh hoàn thành phỏng vấn giữa động đất

Mặc dù bất ngờ xảy ra động đất khi đang ghi hình phỏng vấn trực tuyến song nữ Thủ tướng Iceland vẫn giữ được bình tĩnh và trả lời hết câu hỏi. (đọc thêm)