Thu giữ gần 2.000 mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn

Gần 2.000 mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn đã thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng thu giữ.(đọc thêm)