Thành phố Vinh thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 17/6

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 17/6.(đọc thêm)