Sức khoẻ của cháu bé rơi từ tầng 13 hiện ra sao?

Kết quả chụp X-quang cho thấy cháu bé bị trật khớp háng bên phải. Các bác sĩ Khoa Chỉnh hình nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời...(đọc thêm)