Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

Ra đời trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng Thanh niên xung phong đã không ngừng rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; tham gia chiến đấu trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm nên những kỳ tích lịch sử của dân tộc.(đọc thêm)