Robot thông minh phân phối 'nước thánh' tại Saudi Arabia

Robot thông minh đang được giao trọng trách phân phối 'nước thánh' từ giếng Zamzam đến những người hành hương tại Mecca (Saudi Arabia) nhằm tránh lây lan dịch COVID-19.(đọc thêm)