Quy định mới về cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 02/2023, sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

TTXVN/Báo Tin tức
Quy định mới về sổ đỏ
Quy định mới về sổ đỏ

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về hồ sơ địa chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN