Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 50 năm thấu hiểu, đồng hành và phát triển

Năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam đánh dấu mốc kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao với chủ đề “Việt - Nhật đồng hành, Hướng tới tương lai – Vươn tầm thế giới”.(đọc thêm)