Paris đại tu Đại lộ Champs-Élysées thành 'vườn thượng uyển'

Giới chức thủ đô Pháp quyết định sẽ đại tu Đại lộ Champs-Élysées và biến nơi đây thành không gian xanh đặc biệt.(đọc thêm)