Ninh Thuận: Công viên biển Bình Sơn xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Nhiều hạng mục công trình của công viên Bình Sơn đang bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.(đọc thêm)