Những địa điểm bệnh nhân 1347 từng đến

Chiều 1/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) thông báo những địa điểm bệnh nhân 1347 từng đến và khuyến cáo những người từng đến các địa điểm này cần thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo hướng dẫn.(đọc thêm)