Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lọt nhóm thánh đường đẹp nhất thế giới

Theo bài viết trên báo Business Insider (Mỹ), nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được mô phỏng theo Nhà thờ Đức Bà ở Paris, là một trong 19 thánh đường đẹp nhất trên thế giới.(đọc thêm)