'Nhà hàng ảo' tái định hình ngành kinh doanh ẩm thực Mỹ

Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, cả một ngành kinh doanh nhà hàng tại Mỹ đang có những thay đổi mạnh mẽ với sự bùng nổ của “nhà hàng ảo”.(đọc thêm)