Người dân phấn khởi reo mừng trong thời khắc bệnh viện Việt Đức gỡ bỏ phong toả

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) chính thức dỡ phong tỏa sau 18 ngày cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19. Người dân và nhân viên y tế vui mừng, phất cờ hò reo.(đọc thêm)