Người biểu tình phóng hỏa tòa nhà Quốc hội Guatemala

Ngày 21/11, hàng trăm người biểu tình, trong đó có nhiều đối tượng bịt mặt, đã đột nhập và phóng hỏa các văn phòng của tòa nhà Quốc hội Guatemala, nhằm phản đối dự thảo ngân sách quốc gia năm 2021 vừa được thông qua.(đọc thêm)