Một 'mùa hè xanh’ cho trẻ em khuyết tật

Ngày 10/7, tại Trung tâm Sao Mai - Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Hà Nội), Striped Project - dự án về môi trường với gần 100 bạn tình nguyện viên đã tổ chức chương trình “Striped Tour 2020” đem đến một "mùa hè xanh” cho trẻ em khuyết tật thông qua nhiều hoạt động bổ ích.(đọc thêm)