[Megastory] Người đưa máy 'ATM gạo' ra thế giới

Trước ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người nghèo tại TP Hồ Chí Minh “bỗng dưng” mất thu nhập và mất việc. Là người đi lên từ khó khăn, anh Hoàng Tuấn Anh thấu hiểu và “phát minh” ra máy “ATM gạo” để phát gạo từ thiện cho mọi người.(đọc thêm)