Lạng Sơn đề nghị mở thêm một số cửa khẩu

Trước tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn đề nghị các bộ, ngành tiếp tục cải cách các thủ tục kiểm tra chuyên ngành như: Kiểm dịch; trao đổi với phía Trung Quốc để đẩy nhanh tốc độ thông quan, mở thêm các cửa khẩu đã đóng vì dịch COVID-19.(đọc thêm)