Kinh ngạc xem tinh tinh điều khiển drone điêu luyện

Tinh tinh được đánh giá là một loài động vật thông minh và có khả năng bắt chước những thứ con người có thể làm. (đọc thêm)