Không in sách giáo khoa trước đấu thầu

Liên quan đến ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa, trong đó có vấn đề in trước đấu thầu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, số lượng in 79% trong báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là số liệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để lựa chọn nhà thầu, in so với dự kiến kế hoạch phát hành sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 cho năm học 2023 - 2024.(đọc thêm)