Khẳng định vai trò và thế mạnh của TTXVN trong truyền thông về SEA Games 31

SEA GAMES 31 ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM ĐÃ THÀNH CÔNG TRÊN NHIỀU PHƯƠNG DIỆN. CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN, ĐA LOẠI HÌNH, TỔNG HỢP SỨC MẠNH HỆ THỐNG CỦA TTXVN ĐÃ PHÁT HUY CAO ĐỘ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC TỔ CHỨC THÔNG TIN VỀ MỘT SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC. NHÂN DỊP NÀY, TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN VŨ VIỆT TRANG ĐÃ CÓ CUỘC TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO TIN TỨC VỀ VẤN ĐỀ NÀY.(đọc thêm)