Hơn 6.000 hóa đơn tiền điện tháng 6 bị ghi nhầm

Trong tháng 6 vừa qua, 6.271 khách hàng được điều chỉnh hóa đơn tiền điện do các nguyên nhân: Sai chỉ số định kỳ, sai chỉ số treo tháo, nhân viên nhập sai…(đọc thêm)