Hiệu sách tự phục vụ, tự thanh toán đầu tiên tại Hà Nội

Một hiệu sách tại Hà Nội không có nhân viên, khách hàng tự chọn lựa, tự thanh toán. Điều này mang tới nhiều trải nghiệm mới lạ, thú vị cho người đi mua sách.(đọc thêm)