Hé lộ khách sạn vũ trụ đầu tiên sẽ vào quỹ đạo từ 2025

Quá trình thi công khách sạn vũ trụ đầu tiên đang ở bước khởi động. Dự kiến công trình này sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp của Trái Đất vào năm 2025.(đọc thêm)