Hà Nam lập Khu bảo tồn sinh cảnh Voọc mông trắng

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mông trắng tại huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) có khoảng 100 cá thể Vọoc mông trắng, lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau khu bảo tồn ngập nước Vân Long (tỉnh Ninh Bình).(đọc thêm)