Giới khoa học Trung Quốc phủ chăn ngăn băng tan

Các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc đã dùng chăn bao phủ 500 m2 sông băng Dagu vào đầu tháng 8/2020 nhằm ngăn chặn sự tan chảy của băng.(đọc thêm)