Dòng thông tin chính thống không bao giờ ngừng chảy

Cách đây 75 năm, ngay từ những ngày đầu lập nước, ngày 15/9 đã được chọn làm ngày truyền thống của Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), nay là TTXVN. Trong suốt 75 năm lớn mạnh, trưởng thành cùng đất nước, TTXVN luôn xứng đáng với vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, là dòng thông tin chủ lưu của đất nước.(đọc thêm)