Đón du khách quốc tế trở lại

Cùng với chủ trương nới lỏng giãn cách và mở cửa từng bước trong trạng thái “bình thường mới”, ngành du lịch Việt Nam đang dần khôi phục các hoạt động. Việc Chính phủ đồng ý lộ trình mở cửa đón khách quốc tế và ngay sau đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, sẽ tạo cơ hội để ngành “công nghiệp không khói” có thể vực dậy sau thời gian trầm lắng vì dịch COVID-19.(đọc thêm)