Điểm sáng trong mô hình chính quyền đô thị Thủ đô

Kể từ khi UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thí điểm mô hình thực hiện các thủ tục hành chính không chờ tại các phường, người dân chỉ cần đến một lần, không phải đợi giấy hẹn và sẽ được giải quyết ngay...(đọc thêm)