Đề xuất sử dụng chứng minh nhân dân đến hết năm 2024

Dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi đề xuất nhiều nội dung quan trọng trong đó, cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trong thời hạn 7 ngày làm việc; bỏ vân tay trên CCCD… Bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam. Việc cấp thẻ cho công dân dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc. (đọc thêm)