Đầu ra cho rác

Người dân Hà Nội đã nhiều phen hú hồn, nín thở với việc rác thải ứ đọng khối lượng lớn, ô nhiễm nồng nặc ở nhiều con phố khi bãi rác lớn của thành phố gặp sự cố, không thể tiếp nhận rác. Áp lực đó khiến cho nguy cơ “vỡ trận” về đầu ra của rác thải đang hiện hữu. Thực trạng trên hối thúc Hà Nội đưa ra lời giải về đầu ra cho rác thải với ưu tiên: Công nghệ và nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường. (đọc thêm)