Công nghệ viết văn bản bằng suy nghĩ

Trung Quốc đã phát triển thành công thiết bị giúp con người có thể viết ra văn bản bằng suy nghĩ. Thiết bị này sẽ là công cụ giúp người khuyết tật có thể nói lên suy nghĩ của mình. (đọc thêm)