Chen chân trong ngày cuối làm thủ tục chuẩn hóa thông tin thuê bao

Ngày cuối cùng để chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, người dân Hà Nội đổ xô đến địa điểm giao dịch của các nhà mạng để làm thủ tục cập nhật thông tin cá nhân vì lo ngại sẽ bị khóa SIM.(đọc thêm)