Cận cảnh Vườn hoa Diên Hồng trước ngày cải tạo

Qua hơn 100 năm tồn tại và sau nhiều lần duy tu, cải tạo thiếu đồng bộ, đến nay, nhiều hạng mục trong Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xuống cấp, một phần không gian của vườn hoa bị lấn chiếm sử dụng cho mục đích riêng.(đọc thêm)