'Biển người' đổ về nhà kho cứu trợ thực phẩm tại Nigeria

Hàng nghìn người đã đổ về một nhà kho thực phẩm cứu trợ tại Nigeria gây ra cảnh tượng chưa từng có.(đọc thêm)