Bảo đảm chất lượng, an toàn cho mùa tuyển quân trước dịch bệnh COVID-19

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày giao - nhận quân năm 2021, Bộ Quốc phòng, các Quân khu, đơn vị và địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phòng chống dịch bệnh COVID-19. (đọc thêm)