Bắc Giang bắt đầu thu hoạch vải thiều sớm

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, năm 2024, tỉnh Bắc Giang ước sản lượng vải thiều đạt khoảng 100.000 tấn. Tuy nhiên về chất lượng, vải thiều năm nay được đánh giá có chất lượng cao nhất từ trước tới nay.(đọc thêm)