Ảnh vệ tinh phản ánh mức độ tàn phá khủng khiếp tại thành phố cảng Mariupol ở Ukraine

Những bức ảnh vệ tinh được chụp trong 2 giai đoạn khác nhau vào tháng 3/2022 và tháng 11/2022 đã phản ánh thay đổi rõ rệt tại thành phố Mariupol ở phía Đông Ukraine trước và trong xung đột.(đọc thêm)