57 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Sáng 29/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.(đọc thêm)