25 năm Việt Nam - ASEAN: Quyết sách chiến lược nâng tầm vị thế

Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 vào ngày 28/7/1995 nhân dịp Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 28, tại Brunei. Quyết định gia nhập ASEAN là quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, đây cũng chính là bước đi đầu tiên mang tính đột phá của tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam. (đọc thêm)