Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà sẽ là Di sản thế giới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 224/BVHTTDL-DSVH, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Khu nghỉ dưỡng bãi tắm 2 trên đảo Cát Bà. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN.

Văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (tại Công văn số 7594/VPCP-KGVX ngày 12/9/2016 của Văn phòng Chính phủ) về việc xây dựng hồ sơ đề cử mở rộng không gian Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long đến Quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, trình UNESCO công là Di sản Thiên nhiên Thế giới; Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tổ chức buổi họp với sự tham gia của các cơ quan, địa phương liên quan.


Bộ cũng đã có Thông báo số 4161/TB - BVHTTDL ngày 14/10/2016, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lập Báo cáo tóm tắt Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà để Bộ xem xét, đăng ký với Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đưa vào Danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới trong thời gian tới.


Trên cơ sở ý kiến thống nhất về chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (tại Công văn số 5408/UBND-VX1 ngày 31/8/2016), ý kiến góp ý đối với Báo cáo tóm tắt của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam (tại Công văn số 03/BTK/2017 ngày 09/01/2017) và Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long (tại Công văn số 7342/UBND ngày 18/11/2016); Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Công văn số 171/UBND-VH ngày 11/01/2017 đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đăng ký với Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đưa “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ Di sản Thiên nhiên Thế giới (mở rộng tiêu chí VII về giá trị thẩm mỹ, tiêu chí VIII về đa dạng sinh học - là các tiêu chí mà Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận; bổ sung mới tiêu chí IX và X về đa dạng sinh học).


Để có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định của UNESCO, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch: Chủ trì, thông qua Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” tới UNESCO đề nghị đưa vào Danh mục Dự kiến xây dựng Hồ sơ di sản thế giới; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng lập hồ sơ “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO xem xét, công nhận là Di sản Thế giới trong thời gian tới; Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan lập hồ sơ “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới và pháp luật về di sản văn hóa.

PT
Phí tham quan Vịnh Hạ Long tăng gấp đôi
Phí tham quan Vịnh Hạ Long tăng gấp đôi

Từ 1/4, tỉnh Quảng Ninh sẽ áp dụng cách thu mới trong việc thu phí tham quan vịnh Hạ Long và Bái Tử Long với giá vé cao hơn so với hiện tại. Mức phí mới được quy định cụ thể trong Quyết định số 4278/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh vừa được ban hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN