101 cơ sở được miễn giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản chấp thuận danh sách 101 khách hàng thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện. Trong số này, có 50/101 cơ sở thuộc khối bệnh viện.

Theo văn bản số 3736/UBND-KT, UBND TP Hà Nội chấp thuận danh sách 101 khách hàng thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện, bao gồm: 50 cơ sở thuộc khối bệnh viện, 30 cơ sở thuộc khối trung tâm y tế, 3 cơ sở thuộc khối trung tâm chuyên khoa, 5 cơ sở thuộc khối cơ sở du lịch, 13 cơ sở thuộc khối quân đội, công an, bệnh viện cách ly, khám bệnh tập trung.

Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP được phê duyệt, UBND TP Hà Nội giao Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn khẩn trương tính toán, giảm trừ tiền điện cho các khách hàng áp dụng với tháng thứ ba theo đúng quy định của pháp luật (tính đủ 3 tháng với các khách hàng ghi chỉ số công tơ nhiều lần trong tháng).

Đối với các khách hàng sử dụng điện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có sử dụng điện của thành phố Hà Nội nhưng chưa được giảm trừ cho tháng thứ nhất và tháng thứ hai, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn có trách nhiệm đối chiếu, thoái hoàn tiền điện những tháng trước đó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.

TN/Báo Tin tức
Điện lực Miền Trung giảm gần 295 tỷ đồng cho khách hàng
Điện lực Miền Trung giảm gần 295 tỷ đồng cho khách hàng

Thống kê của Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC), đến ngày 21/5 đã có 4.050.236 khách hàng là khách hàng sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng bán buôn điện được giảm giá điện với số tiền gần 292 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN