Ủy ban Dân tộc và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác

Chiều 22/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan, giai đoạn 2019 - 2021.

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác. Ảnh: Viết Tôn

Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những định hướng lớn, chiến lược, chương trình dài hạn, các đề án, chính sách về lĩnh vực công tác dân tộc đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Chương trình cũng nhằm tuyên truyền nâng cao dân trí, tăng cường tinh thần cảnh giác cho đồng bào các dân tộc, chống âm mưu “diễn biến hoàn bình” của các thế lực thù địch góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, niềm tin vào lãnh đạo đạo của Đảng, Nhà nước. 

Bên cạnh đó, chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh toàn diện thành tựu đạt được thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; Hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và UBDT; Kết quả thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, các chính sách, dự án đối với vùng DTTS và miền núi.

Trong chương trình phối hợp có các hoạt động như: Tổ chức các sự kiện chính trị - xã hội về lĩnh vực công tác dân tộc; Các hoạt động ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, xã hội hóa dành cho đồng bào vùng DTTS và miền núi.  

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh: Hiện nay VTV vẫn có kênh truyền hình chuyên biệt phát sóng tuyên truyền về vùng đồng bào DTTS và miền núi, đó là VTV5 phát sóng ở khu vực phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. VTV cũng phối hợp rất hiệu quả với các Đài truyền hình địa phương trong công tác tuyên truyền về vùng DTTS và miền núi. 

Ghi nhận về công tác tuyên truyền về vùng đồng bào DTTS và miền núi, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT khẳng định: Những tin bài, chuyên trang, chuyên mục của VTV tuyên truyền về vùng đồng bào DTTS và miền núi luôn chiếm được cảm tình của đồng bào dân tộc, miền núi. Nhiều bài viết, chương trình truyền hình đã có tác động lớn, làm thay đổi hành vi, nhận thức xã hội, dân trí vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Viết Tôn

“Việc ký kết giữa UBDT và VTV sẽ giúp chúng ta tốt hơn nữa công tác dân tộc. Hơn 70 năm làm công tác dân tộc, với tên gọi, nhiệm vụ khác nhau, tình cảm của những người làm công tác dân tộc không thay đổi”, ông Đỗ Văn Chiến nói.  

Theo chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2021, hai đơn vị tập trung thông tin giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Phản ánh hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, của Ủy ban Dân tộc; những kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, các chương trình, đề án, dự án, chính sách cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS; phổ biến cách làm mới, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đời sống và lao động sản xuất.

Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nâng cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Giới thiệu, quảng bá về giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, phong phú, đa dạng, giàu bản sắc của đồng bào DTTS. Thông tin phản ánh tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Tuyên truyền về Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, huyện năm 2019 và Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc năm 2020; các hoạt động biểu dương, tôn vinh người có uy tín, trí thức, doanh nhân người DTTS tiêu biểu; tài năng trẻ, học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu; thanh niên khởi nghiệp làm giàu; các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ giúp đỡ đồng bào vùng DTTS và miền núi. Tuyên truyền đột xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị chung.

Viết Tôn/Báo Tin tức
Ủy ban Dân tộc tập trung triển khai các chính sách đã có hiệu lực trong năm 2019
Ủy ban Dân tộc tập trung triển khai các chính sách đã có hiệu lực trong năm 2019

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là triển khai các chính sách dân tộc đã có hiệu lực; đặc biệt tập trung chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số cấp cơ sở hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN