Quy định về giao rừng, cho thuê rừng

Hỏi: Việc giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được thực hiện như thế nào?

Lục Văn Huyên 
(huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)

Trả lời: Điểm 1 và 2 Điều 20 của Nghị định 23/2006/NĐ - CP về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng nêu rõ, việc giao rừng được căn cứ vào các quy định như sau:

1 - Giao rừng đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) UBND huyện giao rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng không thu tiền sử dụng rừng đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

b) Diện tích rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân phải nằm trong phương án giao rừng của UBND cấp xã đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

c) Hộ gia đình, cá nhân được giao rừng phải sinh sống trên địa bàn thuộc cấp xã nơi có rừng.

2 - Giao rừng đối với cộng đồng dân cư thôn.

a) UBND cấp huyện giao rừng sản xuất, rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng đối với cộng đồng dân cư thôn; ưu tiên giao những khu rừng gắn với phong tục, truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cư thôn phải nằm trong phương án giao rừng của UBND cấp xã đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

c) Rừng giao cho cộng đồng dân cư thôn phải nằm trong phạm vi của cấp xã.

Theo Ủy ban Dân tộc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN