Niềm tin - Ngôi sao dẫn đường

Những ngày này, trên khắp cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động tươi vui và thiết thực chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng, chào mừng kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2011). Một không khí hân hoan, phấn khởi đang lan tỏa khắp các vùng, miền.

Các đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa X; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư và Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.


Người dân trong cả nước tiếp tục bày tỏ niềm tin tưởng và kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai phát triển tốt đẹp hơn của đất nước, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp báo kết thúc Đại hội: Điều quan trọng nhất là từ Đại hội này đã tỏa ra một niềm tin mới, một khí thế mới, với sự đồng thuận và quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020.

Phân tích nguyên nhân thành công của Đại hội XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy trong suốt quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cũng như trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua, nhân dân cả nước, từ đồng bằng đến thành thị, từ miền núi cao đến hải đảo xa xôi... luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ủng hộ, cổ vũ, đóng góp những ý kiến tâm huyết và quí báu cho Đảng. Đằng sau sự quan tâm ấy chính là niềm tin, sự trông đợi của toàn dân đối với Đảng.

Một trong những kết quả làm nên dấu ấn thành công của Đại hội XI là việc thông qua nhiều văn kiện quan trọng, vạch đường hướng cho tương lai phát triển của đất nước. Không khí tranh luận cởi mở, thắng thắn, dân chủ và trách nhiệm cao tại Đại hội, không chỉ nhằm lựa chọn những người có đức, có tài, có tâm trong sáng và đủ tầm, vào bộ máy lãnh đạo cao nhất của đất nước, mà còn để đi đến thống nhất cao về nhiều vấn đề lý luận, mang tính định hướng lâu dài đối với con đường đi lên của đất nước.

Qua tổng kết 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, những yếu tố cơ bản của một hệ thống các quan điểm lý luận cách mạng Việt Nam đã từng bước, từng bước được hình thành và ngày càng phong phú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, làm nền tảng để chỉ đạo sự nghiệp đổi mới từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.


Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cụ thể cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, từ đó bổ sung, phát triển về lý luận. Khẳng định việc xây dựng nền tảng lý luận của Đảng là rất quan trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh trong một cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở với báo chí ngay sau Đại hội rằng, không ngừng vun bồi niềm tin của dân đối với Đảng, đoàn kết tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó là nhân tố quyết định sự trường tồn, phát triển của Đảng ta, dân tộc ta. Lý luận có vai trò tiên phong, còn niềm tin là ngôi sao dẫn đường. Tuy nhiên, để có niềm tin thì bản thân Đảng phải đủ mạnh, phải có trí tuệ, bản lĩnh, phải tự đổi mới, đoàn kết thống nhất cao và luôn gương mẫu, thì mới đủ sức dẫn dắt toàn dân tộc đi lên.

Chính vì vậy, qua nhiều kỳ Đại hội, công tác xây dựng Đảng luôn được coi là nhiệm vụ then chốt. Tại Đại hội XI, “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” tiếp tục được đưa vào chủ đề của Đại hội. Tuy nhiên, nội hàm của công tác xây dựng Đảng rất rộng, bao gồm cả về chính trị, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc.


Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điều quan trọng nhất là làm sao xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành với nhân dân, gắn bó với nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội..., làm sao để tạo ra một không khí làm việc thật sự dân chủ, thoải mái, cởi mở, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan của Đảng với các cơ quan trong hệ thống chính trị, đồng thời luôn luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời điều chỉnh, đề ra những quyết sách hợp lý. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng chính là nhằm nhân lên niềm tin yêu của dân đối với Đảng.

Đại hội XI được dư luận đánh giá là Đại hội của quyết tâm hành động, với việc xác định những mục tiêu, lộ trình hành động rất cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2011 – 2015 là 7,0 - 7,5%/năm; sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 35% GDP; giải quyết việc làm cho 8 triệu lao động; năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD; tuổi thọ trung bình năm 2015 đạt 74 tuổi; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2%/năm.


Từ những chỉ tiêu cơ bản này, có thể thấy Đảng ta chú trọng phát triển kinh tế nhanh, nhưng phải bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, làm sao để mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Qua quá trình công tác từ cơ sở, bằng hoạt động thực tiễn tại Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, luôn gần gũi, coi trọng việc lắng nghe dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ, đối với người dân, điều quan trọng là làm sao để có đời sống khá hơn, có nhà ở ngày càng khang trang hơn, ốm đau có thuốc chữa bệnh, có môi trường văn hóa xã hội lành mạnh.


Đồng chí còn băn khoăn, trăn trở về một số vấn đề tồn tại hiện nay, như giá cả leo thang, tiêu cực, tệ nạn xã hội... vẫn còn ở đây đó. Những mong muốn hết sức giản đơn mà thiết thực đó, những trăn trở đó, chính là nơi gặp nhau giữa ý Đảng, lòng dân; những điều dân mong chính là những điều Đảng muốn. Mọi định hướng, mục tiêu chiến lược mà Đảng đề ra đều không ngoài mục đích cuối cùng là làm sao mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Dân có giàu thì nước mới mạnh, mới có tiềm lực cho phát triển lâu dài. Đương nhiên, điều cốt yếu là những định hướng, mục tiêu chiến lược của Đảng phải được hiện thực hóa, phải được tổ chức thực hiện thật tốt trong cuộc sống.


Về những bước đi đầu tiên ngay sau Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Phải tổ chức rộng rãi việc học tập, quán triệt sâu sắc những quan điểm tư tưởng, nội dung quyết sách mà Đại hội XI đã thông qua, từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch cho 5 năm, từng năm, từng quí; rồi từng ngành, địa phương lại vận dụng cụ thể vào lĩnh vực của mình để xây dựng các chương trình hành động, quy chế phối hợp, với những biện pháp thực hiện cụ thể.


Dẫn lời chỉ dạy của Bác Hồ kính yêu: “Chủ trương một thì biện pháp phải mười, quyết tâm phải hai mươi”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn nhấn mạnh rằng, cần tạo ra một bước chuyển mạnh mẽ từ tư tưởng đến hành động, từ quyết sách đến thực tế cuộc sống, làm tốt hơn nữa khâu tổ chức thực hiện vốn đang còn là một khâu yếu và khó.

Không chỉ là một sự kiện lớn, đặc biệt quan trọng đối với 86 triệu người dân Việt Nam, Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam còn thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận quốc tế. Chính vì vậy, cùng với hơn 600 phóng viên trong nước, còn có hơn 100 phóng viên các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tham gia đưa tin về sự kiện quan trọng này.


Trong nhiều tuần lễ, thông tin về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, về đất nước Việt Nam đổi mới đã liên tục được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng của các nước. Hàng trăm tin, bài nóng hổi tính thời sự trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế đã góp phần truyền tải thông tin về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, về hình ảnh đất nước Việt Nam đang đổi mới và phát triển, năng động và sáng tạo, tới đông đảo bạn bè quốc tế.

Sở dĩ dư luận quốc tế quan tâm đặc biệt tới Đại hội XI của Đảng ta, bởi đây là cơ quan quyết định cao nhất những chủ trương, đường lối đưa Việt Nam vượt qua các khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.


Ca ngợi Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực và đã trở thành 1 trong 10 nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, dư luận quốc tế cũng hết sức quan tâm những định hướng chính sách, những cam kết cải cách mà Đại hội XI đưa ra. Báo chí quốc tế nhận xét, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới, Việt Nam ngày càng chú trọng tới chất lượng tăng trưởng, hướng tới các ngành sản xuất tiên tiến, công nghệ hiện đại và giá trị gia tăng cao, giảm dần sự phụ thuộc vào tài nguyên và lao động thủ công.


Cùng với những cam kết cải cách ngày càng mạnh mẽ, những nỗ lực nhằm không ngừng phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn lực, giới đầu tư quốc tế có thể tiếp tục tin tưởng vào sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam và sẽ không có lý do gì để trì hoãn việc tiếp tục công việc làm ăn kinh doanh của mình tại điểm đến hấp dẫn và đang phát triển hết sức năng động này.

Một mùa xuân mới lại đến. Trong niềm hân hoan tiễn đưa năm con Hổ với nhiều thành tựu quan trọng đã đạt được và đón chào năm mới – năm con Mèo tuy trước mắt còn bộn bề công việc, nhiều khó khăn thách thức phải vượt qua, nhưng trên gương mặt mỗi người dân đất Việt vẫn lấp lánh một niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai rộng mở, ngày càng tốt đẹp trên con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn.

Nguyễn Thị Sự

Thế giới

Kinh tế

Pháp luật

Văn hoá

Hồ sơ

Quân sự

Khoa học công nghệ

Dân tộc - Miền núi

Video

Sức khỏe

Infographics

Doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Địa phương

Emagazine

Thông cáo báo chí

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản