Định canh định cư để ổn định cuộc sống

Theo UBND tỉnh Nghệ An, triển khai Chương trình 135 giai đoạn II, với kinh phí 112.400 triệu đồng, tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng 209 công trình, trong đó có 96 công trình giao thông, 43 trường học, 37 nhà sinh hoạt cộng đồng, 20 công trình thủy lợi, xây dựng 10 công trình cấp nước sinh hoạt...

 

Trong đó, huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, mỗi huyện có 2 công trình; các huyện Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Quỳnh Lưu mỗi huyện một công trình. Các công trình được triển khai thi công đúng tiến độ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.


Chính sách định canh định cư cho đồng bào các dân tộc cũng được tỉnh quan tâm. Đến cuối tháng 11/2012, đã có 7/7 điểm dự án định canh định cư cho đồng bào ổn định cuộc sống. Năm 2012, công tác đào tạo cán bộ xã, thôn, bản và cộng đồng đặc biệt khó khăn đã được ưu tiên thực hiện. Với tổng vốn 9.945 triệu đồng, đã tổ chức tập huấn cho 876 học viên là cán bộ, kế toán xã và chi hội nông dân thuộc các xã đặc biệt khó khăn; đào tạo cho 1.230 học viên là thanh niên người dân tộc thiểu số về dệt thổ cẩm, sửa chữa xe máy, điện dân dụng, chăn nuôi thú y, trồng trọt...


Sự hỗ trợ của Nhà nước và quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền các địa phương là nguồn động lực quan trọng, tạo điều kiện phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, làm thay đổi cơ bản diện mạo nhiều vùng đồng bào dân tộc. Đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân các dân tộc được cải thiện và không ngừng nâng cao, góp phần vào công cuộc xóa đói nghèo ngày một bền vững.

 

Viết Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN