Xây dựng Thái Bình thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Sau hai ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, khẩn trương, sáng 14/6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã họp phiên bế mạc.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và 250 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XIX gồm 73 Ủy viên. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình khóa XVIII Vũ Thanh Vân được tín nhiệm, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình khóa XIX nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua của tỉnh Thái Bình, góp phần quan trọng củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, động viên các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Thái Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, bởi vậy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa lòng tự hào, tự tôn, tự tin của quân và dân toàn tỉnh, trở thành sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh thời gian tới.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Với phương châm “nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân được hưởng lợi thật”, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và Chương trình xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc".

Mặt trận Tổ quốc phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công tác Mặt trận; bám sát nhiệm vụ chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển; không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, trong lành về môi trường, hạnh phúc cho mọi người dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong củng cố, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX đã đề ra, hướng tới đẩy nhanh tiến trình “xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng”…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị, các cấp ủy Đảng tăng cường đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Mặt trận; các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp, thực hiện tốt quy chế phối hợp; kịp thời giải quyết ý kiến, đề xuất, kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. 

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình xác định 3 khâu đột phá, trong đó tăng cường huy động nguồn lực xây dựng nhà Đại đoàn kết, thực hiện hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Tỉnh phấn đấu cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 1.800 nhà Đại đoàn kết; đến hết năm 2025 cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì hoặc phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tập trung xây dựng các khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; phấn đấu 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động... 

Nhiệm kỳ qua, 5 chương trình công tác Mặt trận được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Bình vận động trên 45,7 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, trên 100 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn quỹ vận động được, cùng nguồn ngân hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và trợ giúp của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng, sửa chữa trên 1.000 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, xây dựng nhiều công trình phúc lợi và giúp đỡ hơn 11.000 lượt người nghèo tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.

Thực hiện phong trào thi đua “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, 5 năm qua đã có trên 2.700 lượt chùa được công nhận “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, 1.357 lượt xứ, họ đạo được công nhận “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, 243 chùa và 145 xứ, họ đạo đạt danh hiệu gương mẫu 5 năm liền.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Thu Hoài (TTXVN)
Góp ý hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X
Góp ý hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN