Triển khai có trọng điểm công tác chính trị trong toàn quân

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân, tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng Trần Quang Phương. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Văn phòng Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm chính trị các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn cho biết: Năm 2019, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2019. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong đó, nổi bật là hiệu quả của việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia.

Các đơn vị trong toàn quân đã chủ động triển khai nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Bên cạnh đó, toàn quân tích cực đóng góp, xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là đối ngoại quốc phòng tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2020, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân thời gian tới được xác định sẽ tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, trọng tâm là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đồng thời, các cấp đơn vị trong toàn quân duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và tham gia các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng, triển khai thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; đề xuất tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các đơn vị theo Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo.

Công tác giáo dục cho bộ đội nắm chắc đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ được chú trọng. Ngoài ra, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thời gian tới, các đơn vị của Quân đội sẽ tập trung làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị trong các hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo hiệu quả công tác bảo vệ bí mật, an toàn, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; thực hiện nghiêm nền nếp công tác nhân sự, đảm bảo hợp lý về cơ cấu vùng miền, loại cán bộ, độ tuổi, nâng cao tỷ lệ cán bộ tại chỗ, ưu tiên cho các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị thành lập mới, tổ chức lại.

Đồng thời, đơn vị các cấp trong toàn quân chủ động phối hợp, rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý, xử lý kỷ luật theo hướng nâng cao trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phản động, cơ hội chính trị, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Tổng cục Chính trị với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam
Tổng cục Chính trị với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN