Tôn vinh, hỗ trợ sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao

Ngày 5/8, tại thành phố Đà Lạt, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều vấn đề được Ban tổ chức đặt ra tại Hội nghị nhằm tôn vinh, hỗ trợ sáng tạo các tác phẩm chất lượng cao qua đó khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của người làm báo.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Theo đó, ngày 25/4/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 650/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020". 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, Đề án đã hoàn thành trọn vẹn và đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam có thêm điều kiện, động lực mới để tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên hăng say sáng tác. Công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã tạo được sự đồng thuận, gắn kết thi đua trong báo giới, tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều bài viết giàu tính chiến đấu, tính giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cao, góp phần ổn định và phát triển xã hội, qua đó khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của người làm báo. Từ nguồn hỗ trợ sáng tạo, nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao đã đoạt Giải Báo chí Quốc gia, các giải báo chí địa phương.

Hội Nhà báo Việt Nam đã định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng như: đề tài về Đảng, về Bác Hồ, về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng, về các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc tại địa phương; về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh, chính trị; để tài về lịch sử cách mạng, kháng chiến, về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề tài về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo, về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số…

Hội nghị cũng đã đặt ra các yêu cầu về báo chí chất lượng cao trong thời gian tới như: phạm vi đề tài được khuyến khích và sự phù hợp với môi trường tác nghiệp, tạo điều kiện không gian sáng tạo cho báo chí, phục vụ tốt công tác tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương; hiệu quả hỗ trợ của Đề án trong việc củng cố chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp; sự đóng góp của Đề án đối với việc tăng cường chất lượng sản phẩm của cơ quan báo chí, phục vụ hiệu quả các kế hoạch công tác của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương; các quy trình, quy định trong thẩm định tác phẩm... 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội nhà báo Khánh Hòa Đoàn Minh Long phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các Hội Nhà báo các tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác như: Việc hướng dẫn thực hiện năm 2021 còn chậm do kinh phí phân bổ còn chậm. Trung ương Hội nghiên cứu, ban hành một quy trình chuẩn, chặt chẽ, áp dụng thống nhất. Hoạt động hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao nên gắn với công tác thi đua then thưởng. Thời gian ban hành hướng dẫn, quy định định mức tác phẩm cho Hội Nhà báo địa phương vào đầu năm để có kế hoạch sáng tạo tác phẩm. Hiện nay, nguồn hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, mức hỗ trợ cho tác phẩm còn thấp...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, thời gian tới cần dành kinh phí để làm sách điện tử những tác phẩm báo chí chất lượng cao thay vì in sách nhưng không hiệu quả. Ngoài ra, cần nâng cao bồi dưỡng cho hội viên về nghiệp vụ làm báo đa phương tiện...

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)
 65 tác phẩm báo chí được trao giải Báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 40
65 tác phẩm báo chí được trao giải Báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 40

Với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống”, giải Báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 40 năm 2022 đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi từ 15 đơn vị báo chí của thành phố, thuộc 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN