Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII

Chiều 22/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo những nội dung chính của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, họp tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 16 đến 18/5.

Hội nghị đã bàn về các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2020; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018. 

Quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị các cấp ủy, các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố, các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý, bên cạnh lo cho đại hội, phải tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; cùng với công tác chuẩn bị nhân sự, cần phải chú ý đến nội dung các văn kiện, xác định định hướng sắp tới. Mặt khác, các cấp ủy, địa phương phải chú ý làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: A.Tuấn (TTXVN)
Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại tỉnh Thái Nguyên
Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 15/12, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN